Archive for desember, 2009

29
des

Include ble den 8. desember tildelt Hordaland Fylkeskommunes oppfinnerpris 2009 for vår teknologi Textpilot.

Vi er selvsagt veldig fornøyd med å ha fått en anerkjennelse for det vi arbeider med og spesielt er vi fornøyd med at vi gjennom denne prisen for bekreftet at vi holder på å lage noe helt enestående!

Oppfinnerprisen er en fri pris. Det vil si at man ikke opererer med kategorier eller temaer. Derfor blir det ekstra morsomt for oss å vinne prisen, når vi vet at vi har konkurrert både mot industri og maritime næringer.

Vi vil gi stor honnør til juryen fordi den med dette bidrar til å holde universell utforming og deltagelse for alle på dagsordenen.

Category : Nyheter | Textpilot | Blog
8
des

I forbindelse med det nye lovverket om universell utforming har Include fått i oppdrag av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) å utvikle en veileder for universell utforming av dokumenter.

Illustrasjon: Bruk av stiler i tekstbehandling.Dokumentformatene som er tema i veilederen er basert på de standardene som er lagt til grunn i statens referansekatalog, versjon 2.0.

Det vil spesielt bli fokus på ODF og PDF og hvordan man skal lage universelt utformede dokumenter ved hjelp av Microsoft Office og Open Office. Det vil også bli gitt tips og råd om hvordan man kan konvertere dokumenter og hva man må være bevisst på når man konverterer for å unngå tap av informasjon som er viktig for tilgjengelighet og universell utforming.

Category : Universell utforming | Blog
8
des

Det har tatt sin tid, og vi er selvsagt ikke ferdig – om vi noen gang blir det. Uansett er vi glade for at vi har fått nye websider som vi håper bedre formidler hva vi tilbyr og hvilket faglig ståsted Include har.

Illustrasjon: foto av gammel og ny joggeskoDet er skomakerens barn som har de dårligste skoene heter et ordtak og vi kan vel trygt si at dette frem til i dag har vært tilfelle for oss. Imidlertid kan vi ikke akkurat si oss veldig misfornøyd med at det har vært slik – vi har, som skomakeren, rett og slett hatt mer enn nok å gjøre for andres webressurser.

Med fare for å måtte vente i flere år til: I tiden fremover vil vi opprette nye seksjoner for fagressurser og artikler innen universell utforming og tilgjengelighet. Vi har også planer om å lansere en blog der du kan bli bedre kjent med de som arbeider hos oss og delta i diskusjoner.

Å lansere nye websider innebærer alltid at noe ikke stemmer. Oppdager du slike forhold setter vi pris på din tilbakemelding.

Category : Nyheter | Blog