Archive for november, 2010

25
nov

Gaselle logoBergens-selskapet Include AS er blitt definert som en Gaselle-bedrift i Dagens Næringslivs årlige kåring. Solide økonomiske resultater er bakgrunnen for Gaselle-utnevnelsen.

For å bli kalt en Gaselle-bedrift må man ha levert godkjente regnskaper, minst doblet omsetningen over fire år samt vise til en omsetning på over en million kroner første år. I tillegg må aksjeselskapet vise til et positivt driftsresultat samt ha unngått negativ vekst. Gasellene til DN utgjør rundt to prosent av norske aksjeselskaper. I Bergen ble det totalt 139 Gaseller i 2010.

-Vi er svært fornøyde med å bli utpekt som Gaselle-bedrift – selv om det ikke er noe som til daglig opptar oss. Nå om dagen er vi mest opptatt av å få ferdig en ny versjon av vårt lese- og skrivestøtteverktøy Textpilot. Men at vi økonomisk også klarer å oppnå fine resultater, er jo tilfredsstillende selv om det ikke er det viktigste for oss, sier daglig leder Sverre Andreas Hilditch Holbye i Include AS.

Include AS er leverandør av tjenester og produkter innen universell utforming og produkter for lese- og skrivestøtte. Hovedproduktet heter Textpilot og har funksjoner som stavekontroll, ordprediksjon, digitale ordbøker pluss talestøtte ved innskriving og ved opplesing.

Blant kundene til Include AS finner vi BankID, NAV Hjelpemiddelsentral, flere brukerorganisasjoner, samt en rekke av landets skoler og utdanningsinstitusjoner fra grunnskoler til høyere utdanning.

Include har 4,5 årsverk og leverte i 2009 et driftsresultat på 438 000 NOK av en omsetning på 3,2 millioner. Egenkapitalandelen var på 52,9 prosent. De ansatte er spesialpedagoger og utviklere.

-Hyggelige tall, men her i Include AS er vi ikke så opptatt av penger. Vi vil heller være opptatt av mennesker og inkludering, sier Sverre Andreas Hilditch Holbye.

Hilditch Holbye mottok i 2009 Hordaland Fylkeskommunes oppfinnerpris. Han er største aksjonær i kompetansebedriften som har inkludering, universell utforming, pedagogiske læremidler og kompensatoriske hjelpemidler på dagsorden.

-Men vi drømmer om den dagen det ikke lengre er behov for våre produkter og vår kompetanse. Den dagen samfunnet er lagt opp slik at alle har de samme mulighetene for selvstendighet og deltagelse, sier Sverre Andreas Hilditch Holbye.

Category : Nyheter | Blog
8
nov

BankID logo BankID og Include har ingått et samarbeid om å gjøre BankID-løsningen mer tilgjengelig for alle. Den viktigste motivasjonen for oss som arbeider i Include er å se at det vi gjør har faktisk og praktisk betydning for brukere som av en eller annen grunn er forhindret på å delta på en rekke samfunnsarenaer.

Hver dag ser vi (eller får tips om) forhold og løsninger på nettet som er med på å forhindre at alle har de samme mulighetene til å delta, noe vi synes er trist. Derfor synes vi også at det er svært positivt at BankID på eget initiativ fokuserer på universell utforming og vi er svært glade for at vi kan få bidra til dette.

Det å kunne benytte seg av banktjenester på nettet er en viktig forutsetning for å kunne være deltagende. Det er en kjensgjerning at det i dag ikke er mulig for alle som ønsker det å benytte seg av banktjenester på nettet. Hovedsakelig skyldes dette ikke BankID, men utformingen av diverse nettbankløsninger. BankID er imidlertid en viktig vei inn til nettbanker og når denne er på plass kan man etter hvert begynne å se nærmere på utformingen av selve bankløsningene slik at også disse ivaretar alle kundenes behov for å kunne betale regninger og administrere sitt forhold til banken.

BankID-løsningen er utviklet i Java, noe som gjør oppdraget ekstra spennende og utfordrende for oss rent teknisk. Java har et svært rikt tilgjengelighets-API og det er fullt mulig å lage svært tilgjengelige applets i Java. Imidlertid er støtte for Java i dagens IKT-hjelpemidler svært varierende og det blir dermed viktig å få oversikt over hvordan BankID kan støttes av flest mulig hjelpemidler. Mangelen på etablerte standarder og forskrifter i Norge utgjør også enutfordring i dette prosjektet. Vi har derfor valgt å fokusere på funksjonell testing og bruke dette som primærkriterier for om BankID-applet er tilgjengelig eller ikke.

I Norge er det Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som har hovedansvaret for å utforme de norske standardene for universell utforming på nett. Det er et stort behov for at disse aktørene får på plass både retningslinjer, forskrifter og standarder for rike internett applikasjoner slik at vi som arbeider med universell utforming av IKT og våre oppdragsgivere kan føle seg sikre på at deres løsninger tilfredsstiller kravene som etter hvert vil komme i forbindelse med den ”nye” diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Uavhengig av standarder er selvsagt det viktigste at alle faktisk kan benytte seg av en tjeneste som BankID og på den måten øke sine muligheter for et selvstedig og deltagende liv. Det er akkurat dette vi ønsker å oppnå og i så måte er det bra at vi i prosjektet har et funksjonelt perspektiv.

Category : Nyheter | Blog