Archive for mars, 2012

13
mar

Lingit AS har med virkning fra 9. mars kjøpt Include AS.

Både Lingit AS og Include AS utvikler og distribuerer programvare for lese- og skrivestøtte. Programmene gjør det enklere for mennesker med behov for lese- og skriveverktøy å delta i arbeidslivet, i utdanningsløp eller i dagliglivets gjøremål.

Begge selskapene har gjennom sin spisskompetanse og nybrottsarbeid gjort seg bemerket for sine produkter og tjenester. «Include har tradisjon for arbeid med universell utforming. Språk og tekst er noe alle mennesker på en eller annen måte må forholde seg til og er således et universelt behov. Kombinasjonen av Include og Lingit gir oss et fagmiljø som er ganske unikt, også utenfor Norge, og dermed et fantastisk grunnlag for å utvikle nye produkter», sier Sverre Andreas Holbye. Holbye går inn i en rolle som forretningsutvikler i det sammenslåtte miljøet.

Med en sammenslåing etableres et sterkt fagmiljø i Norge med komplementerende kompetanseområder innen lingvistikk, språkteknologi, spesialpedagogikk og universell utforming. «De siste årene har en rekke internasjonale aktører etablert seg i Norge. For å møte denne konkurransen skal vi ta sats og øke ambisjonene – vi skal hevde oss i det internasjonale markedet», sier Ingrid Johansen – nå daglig leder i begge selskapene.

Det sterke fokuset på applikasjoner for lese- og skrivestøtte vil videreføres, men ambisjonen er også å få disse produktene over på nye plattformer. I tillegg skal produktporteføljen utvides med nye produkter bl.a. innen e-læring.

For ytterligere informasjon kontakt:
Ingrid Johansen ingrid@lingit.no tlf. 464 29 892
Sverre Andreas Holbye sverre@include.no tlf. 916 32 135

Category : Nyheter | Blog