Produkter som skaper selvstendighet

Include utvikler og selger egne produkter innen hjelpemiddelsegmentet og innenfor utdanningssektoren. Våre produkter er i bruk av en rekke av landets utdanningsinstitusjoner og av samtlige hjelpemiddelsentraler i Norge. Alle produkter er godkjente hjelpemidler av NAV. Har du rettigheter kan man søke om programmene gjennom hjelpemiddelordningen. Det er også mulig å bestille produktene direkte fra oss.

Access Voice - Åpne talesynteser

Access Voice er talesynteser av ypperste kvalitet. Talesyntesene er basert på SAPI-standarden og kan benyttes i alle programmer som støtter bruk av talesynteser på Windows XP, Vista, og Windows 7 samt Windows Server 2003 og 2008.

Access Voice leveres med talesynteser fra vår partner Loquendo og er tilgjengelig på en rekke språk.

Les mer om Access Voice og lytt til stemmene.

Textpilot - Prisvinnende lese- og skrivestøtte

Textpilot er markedets mest komplette løsning for lese- og skrivestøtte og inneholder avansert stavekontroll, ordprediksjon, ordbøker og opplesing / talesyntese.

Textpilot virker i de aller fleste Windows-programmer og er universelt utformet slik at det kan benyttes sammen med andre hjelpemidler som bryterstyring og skjermlesere med mer.

I 2009 mottok Include oppfinnerpris for Textpilot og i 2011 mottok Textpilot en internasjonal pris for høy brukervennlighet.

Les mer om Textpilot på textpilot.no.